Föreningen

Gemensamma Lokaler

I Trollbackens BRF finns bastu, gym, övernattningsrum, hobbyrum, målarverkstad, grovtvättstuga samt festlokal (max 60 personer, 45 ryms sittande).

Samtliga gemensamma lokaler samt tvättstugor och tidshantering för motorvärmare bokas via ett digitalt bokningssystem.

Access till lokalerna sker via elektroniska taggar som delats ut till medlemmarna.

Kostnad för övernattningsrum (100 kr/dygn), grovtvättstuga (30 kr/gång) och festlokal (100 kr/dygn) faktureras via avin för månadsavgifter. Eftersom Riksbyggen skickar ut avierna 3 månader åt gången kan det ibland dröja innan avgiften faktureras.

Dygnet räknas från kl 12:00 till 12:00.

OBS! I kvarterslokalen är det inte möjligt att vistas efter kl 02:00, då larmas lokalen automatiskt på. Detta är av hänsyn till de närboende.
Om någon befinner sig i lokalen efter 02:00 larmas automatiskt Securitas. Eventuella kostnader i samband med larmet faktureras medlemmen vars inloggning använts för att boka och låsa upp lokalen.

Lokalerna är till för föreningens medlemmar. Det är medlemmen vars användare används för att boka lokalen som är ansvarig för att reglerna efterlevs och att städningen genomförs tillfredsställande. Medlemmar som inte sköter sina åtaganden blir avstängda från de gemensamma lokalerna.

Ytterligare information om lokalerna, bokningssystemet och städinstruktioner finns på Riksbyggens kundwebb bland dokumenten som hör till föreningen.

Gemensamma Lokaler

Gästparkeringar

Prissättningen på föreningens gästparkeringar bestäms utifrån hur prisbilden ser ut på övriga Ersboda. Priser och instruktioner för hur man betalar finns på skyltar vid parkeringarna.

Om man inte kan läsa parkeringsskylten på grund av klotter, skadegörelse eller att skylten saknas så gäller parkeringsförbud!

Övervakning av parkeringarna sköts av Securitas.

Under sommarhalvåret har vi några husvagnsplatser på nedre Törelvägen och nedre Mjölkvägen. Platserna är märkta med skyltar. Husvagnar parkerade på andra platser än de markerade anses felparkerade och riskerar att få parkeringsböter.

Bilkörning inom området är endast tillåten för i och urlastning.

Skoterkörning och parkering av skotrar inom området är inte tillåtet.

Gästparkeringar

TV och bredband

Föreningen har ett avtal med Tele2 vad gäller TV och bredband.  Avgiften för dessa ingår månadsavgiften.

För aktuellt kanalutbud och möjlighet att teckna kanalpaket se Tele2s hemsida.

Tele2 hanterar driftstörningar och felanmälningar på tjänsterna de förmedlar.

TV och bredband

Regler, blanketter och officiella dokument

Alla bostadsrättsföreningar har regler och bestämmelser som alla boende måste rätta sig efter. Boende måste ha styrelsens tillstånd för att t.ex. bygga en uteplats, sätta upp markiser, eller för att hyra ut lägenheten i andra hand. Eventuella dokument man kan behöva, t.ex. för andrahandsuthyrning, finns att ladda ned från Riksbyggen.

BRF trollbackens regeldokument finns att ladda ner från Riksbyggens kundwebb. I regeldokumentet kan du läsa vilka regler som gäller för att bo inom Trollbacken.

Alla personer som flyttar till vår förening får strax efter inflyttningen besök av företrädare för styrelsen. I samband med besöket överlämnas bl.a. ett exemplar av vår välkomstinformation.

Alla officiella dokument som regeldokument, stadgar och årsberättelser finns på Riksbyggens kundwebb.

Regler, blanketter och officiella dokument

Trollbackens styrelse och styrelsens uppgift

Trollbackens styrelse består av medlemmar i föreningen samt representanter från Riksbyggen. Styrelsen är demokratiskt vald via föreningen årsstämma och hanterar till exempel överlåtelser, andrahandsuthyrningar, underhåll av föreningens byggnader, ekonomi, osv. Kontakt med styrelsen sker primärt via e-post: styrelsen@trollbacken.nu.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden, utom juli.

Om du vill att styrelsen ska ta upp någon särskild fråga på ett sammanträde måste du höra av dig i god tid

Styrelsens aktuella sammansättning samt kontaktuppgifter till Riksbyggens representanter finns på Riksbyggens kundwebb.

Styrelsen sköter inte felanmälningar eller kön för parkeringsplatser och garage, dessa hanteras av Riksbyggen som kan nås på Riksbyggen eller 0771-860 860.

Du kan även få kontakt med styrelsen via Riksbyggen på 0771-860 860. Du får då tala om att du vill bli kontaktad av styrelsen, vad ditt ärende gäller, vad du heter/bor och vilket telefonnummer du vill bli uppringd på.

Styrelsen delar ut ett nyhetsblad 4-6 ggr/år med aktuell information om vad som händer i föreningen. Detta nyhetsblad kan även läsas via Riksbyggens kundwebb.

Trollbackens styrelse och styrelsens uppgift

Felanmälan

Du som bor inom Trollbacken kan kontakta Riksbyggen dygnet runt på telefon 0771-860 860. Hit ska du även ringa vid akuta problem. Riksbyggen kontaktar sedan lämplig jourfirma i Umeå. Du kan även göra en icke-akut felanmälan, kontakta vår vaktmästare eller ställa frågor om avisering av månadsavgifter, garage och p-platser.

Om du ser något som är trasigt eller felaktigt i våra gemensamma lokaler eller utemiljöer så felanmäl till Riksbyggen!

Riksbyggens hemsida kan du också göra felanmälningar, se dina avier på månadskostnaden och status på din felanmälan, m.m.